Quasi Mono White 8.5"

Size

Quasi Mono White 8.5"

Includes grip.