Hockey Nik Stain White 8.25"

Size

Hockey Nik Stain White 8.25"

8.25 x 31.79"
14.12" Wheel Base.

Price Includes Grip.